KÖK 2022'den Kareler

KÖK Programı Nedir?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. tarafından yürütülen Vizyoner Genç KÖK Programı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın “Nitelikli İnsan Kaynağını Temin Etmek ve Bu Temini Sürdürülebilir Kılmak” misyonunu destekleyici bir program olarak tasarlanmıştır. 4 alt başlık olarak Usta Çırak, Eğitim, Vizyon ve Destek alt programlarını içermektedir. KÖK Programı, Savunma Sanayii alanında öncü firmalar olan; ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi A.Ş., ROKETSAN Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş., Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin katkılarıyla 2021 yılında sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilmiştir.

Paydaşlar

Başvuru KriterleriNelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • 08.08.2022 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış ve bir lisans programından mezun olmamış olmak,

 • Yurt içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerinde ve belirlenen örgün lisans programlarında 1. Sınıf eğitimini başarıyla tamamlamış ve 2022 Güz döneminde 2. Sınıfa başlayacak olmak,

 • 2.75 (4'lük sistemde) ve üstü not ortalamasına sahip olmak.

 • *İlgili fakültelerin bölümlerini incelemek için tıklayınız.

Başvuru Sırasındaİstenen Bilgi ve Belgeler

 • YKS Sonuç Belgesi*

  Başvuru Seçme ve Değerlendirme Kılavuzu’nda örneklerle açıklanmıştır.
 • YKS Yerleştirme Belgeleri*

  Başvuru Seçme ve Değerlendirme Kılavuzu’nda örneklerle açıklanmıştır.
 • Onaylı ve Güncel Transkript*

  Başvuru tarihinden en fazla 30 gün önce alınmış olması gerekmektedir.
 • Onaylı ve güncel Öğrenci Belgesi*

  Başvuru tarihinden en fazla 30 gün önce alınmış olması gerekmektedir.
 • Niyet Mektubu*

 • Başarı Belgesi

  Bu bölümde; TÜBİTAK Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları ve Proje Yarışmaları başarı belgeleri, TEKNOFEST ve benzeri diğer bilim ve teknoloji yarışmalarına katılım ve başarı belgeleri, BİLSEM mezuniyet belgesi, patent belgeleri, çeşitli ödül belgeleri, lisans bölümünde elde edilen derece belgeleri ve bu doğrultudaki başarılarınızın ifade edildiği belgeler kabul edilmektedir.
 • * Yüklenmesi zorunlu belgeler.
 • KÖK 2022 Başvuru Seçme ve Değerlendirme Kılavuzu’nu incelemek için tıklayınız.

Değerlendirme Süreci

KÖK2021

SıkçaSorulan Sorular

1) KÖK Programı Başvuru Seçme ve Değerlendirme Sürecinde nasıl bir yol izlenmektedir?

KÖK Programı Başvuru Seçme ve Değerlendirme Süreci 5 aşamalı olarak tasarlanmıştır. Her aşama, KÖK Programı Yürütme Kurulu tarafından büyük bir özen ve hassasiyetle yönetilmektedir.

Başvuru Seçme ve Değerlendirme Sürecinin ilk aşaması “Başvuruların İncelenmesi”dir. Bu aşamada; başvuru kriterlerini sağladığını beyan eden çırak adaylarının bilgileri ve belgeleri kontrol edilir. Belgelerini doğru alana eksiksiz bir şekilde yükleyebilen, yüklediği belgeleri geçerli olan ve beyan ettiği bilgiler ile yüklediği belgeler eşleşen çırak adayları bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanır.

Başvuru Seçme ve Değerlendirme Sürecinin ikinci aşaması “Genel Yetenek Sınavı”dır. Genel Yetenek Sınavı çoktan seçmeli bir test olarak tasarlanmıştır. Çevrim içi gerçekleştirilir ve belirlenen sayıdaki sorulara belirlenen sürede cevap verme zorunluluğu içerir. Uygulanan test ile çırak adaylarının Sözel, Sayısal, Analitik Düşünme ve Dikkat başlıklarınca becerileri ölçülür ve puanlanır. 100 tam puan üzerinden 60 puan ve üzerinde alabilen çırak adayları üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanır.

Başvuru Seçme ve Değerlendirme Sürecinin üçüncü aşaması “KÖK Yetkinlik Envanteri”dir. Bu aşama, çırak adaylarını eleme değil, uyum oranı yüksek çırak adaylarını seçme odaklı tasarlanmıştır. KÖK Programı çırakları için belirlenen 23 kişilik ve yetkinlik boyutu özelinde; her boyut için uyum oranları, tutarlılık ve manipülasyon durumları dikkatlice ölçülür. Ölçüm sonucunda elde edilen sıralamada, bir sonraki aşama için belirlenen kontenjan kadar çırak adayı bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanır.

Başvuru Seçme ve Değerlendirme Sürecinin dördüncü aşaması “Video Mülakat”tır. Bu aşamada çırak adaylarına 11 soru yöneltilir. KÖK Yetkinlik Envanteri’nde beyana dayalı ölçümü tamamlanan ilgili boyutlar, yöneltilen sorular aracılığıyla gözleme dayalı olarak tekrar incelenir. Soruların cevapları, çırak adayları tarafından video formatında kaydedilir. Kayıtlar, sponsor firmalarımızın insan kaynakları uzman yetkililerininde dahil olduğu 10 farklı komiteden oluşan toplam 20 uzman kişi ile değerlendirme komiteleri tarafından titizlikle izlenerek puanlanır. Puanlama sonucunda elde edilen sıralamada, bir sonraki aşama için belirlenen kontenjan kadar çırak adayı bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanır.

Başvuru Seçme ve Değerlendirme Sürecinin beşinci aşaması “Birebir Mülakat”tır. Bu aşamada asil ve yedek çırak adaylarının belirlenebilmesi, çıraklarımızın seçeceği firmaların belirlenmesi gibi süreçlerin de dahil olduğu profesyonel bir mülakat süreci ışığında birebir görüşmeler ile değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda asil ve yedek çırak adayları açıklanır.

2) KÖK Programı’na nasıl başvuru yapabilirim?

KÖK Programı’na, Vizyoner Genç platformuna üye olarak ve başvuru formunda istenen bilgileri eksiksiz doldurarak başvurabilirsin.

3) KÖK Programı’na katılmak bir için bir yaş sınırı var mı?

08.08.2022 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almadıysan KÖK Programı’na başvuru yapabilirsin.

4) KÖK Programı’na katılmak için ikamet ettiğim il şehir veya okuduğum üniversiteyle ilgili herhangi bir sınırlama var mı?

KÖK Programı’na yurt içindeki tüm üniversitelerimizin öğrencileri, ikamet ettikleri şehire veya üniversitelerinin bulunduğu şehire bakılmaksızın başvurabilirler.

5) KÖK Programı’na başvuru yapabilmem için kaçıncı sınıfta olmam gerekiyor?

Programımıza başvurduğun tarihte ilgili fakültelerin, mühendislik ve temel bilimler lisans programında 1. sınıf eğitimini tamamlamış ve Güz Döneminde 2. sınıfa başlıyor olman yeterli.

6) Ön lisans öğrencisiyim, yine de başvuru yapabilir miyim?

KÖK Programı’na ilgili fakültelerin belirtilen mühendislik ve temel bilimler bölümlerinde örgün lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilir. YKS’de bir ön lisans programına yerleşmiş ve ardından DGS ile lisans programına geçiş yaptıysan, KÖK Programı’na başvurabilirsin.

7) KÖK Programı’na kabul edilebilmem için hangi aşamalardan geçmem gerekiyor?

“Değerlendirme Süreci” alanından aşamaları inceleyebilirsin.

8) Çift anadal yapıyorum, hangi program üzerinden başvuru yapmam gerekiyor, hangi kriterlere göre seçim yapmalıyım?

Çift anadal yaptığın lisans programlarından biri KÖK Programı’nın başvuru kabul ettiği bölümler arasında yer alıyorsa ve çift anadal yaptığın programların her ikisinde de 2. Sınıfa geçtiysen başvuru yapabilirsin. Çift anadal yaptığın programlardan birinde 3 veya 4’üncü sınıfa geçtiysen ve üniversiteden 2023 veya 2024’te mezun olma durumundaysan, maalesef KÖK Programı’na başvurunu kabul edemiyoruz.

9) İlgili lisans öğrencisiyim fakat alttan dersim var yine de başvuru yapabilir miyim?

Başvuru yapabilmen için 2.75 (4’lük sistemde) ve üstü not ortalamasına sahip olman gerekiyor. Alttan dersin olup bu ortalamaya sahip isen ve alttan alacağın ders, okulu uzatmana (2025’ten sonra mezun olmana) neden olmuyorsa başvuru yapabilirsin.

10) Sınıf ve dönem uyuşmazlığım var, nasıl bir yol izlemeliyim?

Bazı durumlarda öğrencilerin ilkbahar veya yaz döneminde aldıkları dersler YÖKSİS veya okul portalındaki transkriptlere henüz işlenmemiş olabiliyor. Bu durumda, başvuru esnasında ‘Bilgilerimi manuel olarak doldurmak istiyorum.’ kutucuğuna tıklayıp ardından güncel bilgilerini ilgili alana girerek başvurunu tamamlayabilirsin.

11) KÖK Programı’na yedek olarak kabul edildim, süreç nasıl ilerlemektedir?

Asıl listede yer alan adayın programa herhangi bir sebeple devam edememesi halinde yedek listedeki sıralamaya göre adaylarla iletişime geçilmektedir.

12) KÖK Programı’na başvuru yaptım, sonuçlarımı nereden öğrenebilirim?

Başvuru sonuçlarını Vizyoner Genç üzerindeki “Sonuçlarım” alanından görüntüleyebilirsin.

Sorularınız mı Var?Bizimle İletişime Geçin